Даний модуль включає в себе апаратно програмні комплекси які покликані автоматизувати оплату проїзду та облік пасажирів в громадському транспорті.

Перелік умовних скорочень:

АСОП та ОП — автоматизована система оплати проїзду та обліку пасажирів

БК — безконтактна картка

ЦБД — центральна база даних

POS — точка продажу

1. Складові автоматичної системи оплати проїзду та обліку пасажирів

 • Валідатори ручні – POS-термінали моделі: NEW8120R, NEW8110 (із встановленим програмним забезпеченням).
 • ЦБД – центральна база даних, що розміщується на кластері серверів з цілодобовим доступом.
 • Пристрої для виготовлення та програмування БК – обладнання для виготовлення БК, друку на БК та програмування БК.
 • БК – безконтактні картки типу Mifare стандарту ISO 14443A/B та ISO 15693.
 • Службові БК для кондукторів та служби контролю – службові безконтактні картки типу Mifare стандарту ISO 14443A/B та ISO 15693, спеціально запрограмовані.
 • Клієнтська частина АСОП та ОП – програмне забезпечення, що встановлюється на комп’ютерному обладнанні клієнта, з цілодобовим доступом до ЦБД.
 • Пункти продажу і поповнення БК – обладнання POS-термінали моделі: NEW8120R, NEW8110 (з встановленим програмним забезпеченням для продажу та поповнення БК ), що розміщуються пунктах продажу і поповнення БК.

2. Структура автоматичної системи оплати проїзду та обліку пасажирів

3. Призначення та функціональні можливості автоматичної системи оплати проїзду та обліку пасажирів

 • АСОП та ОП, призначена для використання у міському пасажирському транспорті, зокрема і в міському електричному транспорті.
 • АСОП та ОП, дає змогу транспортним підприємствам вести чіткий автоматизований облік наданих транспортних послуг та чіткий автоматизований облік коштів за надані транспортні послуги.
 • Складові елементи АСОП та ОП забезпечують виконання різноманітних функцій.

Ручні валідатори моделі NEW8120R, NEW8110 забезпечують:

 • проведення розрахунку за транспортні послуги у салоні будь-якого транспортного засобу (автобус, тролейбус то що. );
 • друк одноразового проїзного документа, вигляд якого може налаштовуватись відповідно до правил та норм чинного законодавства;
 • фіксацію наданих транспортних послуг у пам’яті валідатора та передачу цих даних у ЦБД;
 • друк звітності під час контролю на лінії та при закритті зміни, з виведенням інформації про маршрути, випуски, кількість наданих транспортних послуг різного типу та суму готівкової виручки тощо;
 • реєстрацію усіх дій (відкриття/закриття зміни, зміна маршруту, випуску, контроль на лінії тощо.) за допомогою службових карток (кондукторів, касирів, служби контролю тощо);
 • використання БК типу Mifare стандарту ISO 14443A/B та ISO 15693.

Пристрої виготовлення та програмування БК забезпечують:

 •  виготовлення БК з нанесенням заданого зображення та унікального номера на БК;
 • програмування БК з занесенням в пам’ять унікального номера;
 • програмування службових БК з занесенням в пам’ять унікального номера;
 • занесення в ЦБД відомостей про усі виготовлені БК.

БК типу Mifare стандарту ISO 14443A/B та ISO 15693 забезпечують:

 • використання касирами службових БК для відкриття та закриття зміни тощо;
 • використання кондукторами службових БК для проведення пасажиром готівкової оплати проїзду, що не створює проблем для оплати проїзду пасажирів без БК та робить комфортним перехід на безготівкову оплату проїзду;
 • використання службою контролю службових БК для контролю на лінії, з друком контрольного звіту;
 • використання БК різними категоріями пасажирів для оплати проїзду, з можливістю використання гнучкої системи тарифікації наданих послуг;
 • використання БК пільговими категоріями пасажирів, що мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Клієнтська частина забезпечує:

 

 • цілодобовий доступ до ЦБД;
 • універсальність – можливість створення різного рівня доступу до ЦБД для різних відділів транспортного підприємства;
 • функціональна достатність – завдяки повному доступу до ЦБД;
 • надійність – усі дані зберігаються в ЦБД, завдяки чому при будь-яких проблемах з обладнанням клієнта, дані не будуть втрачатись;
 • можливість модернізації та масштабування на необхідну кількість робочих міць та відділів транспортного підприємства;
 • багатомодульність:
 • модуль “безпеки” – забезпечує виявлення шахрайських дій в межах системи;
 • модуль “журнал подій” – забезпечує відображення інформації про помилки в ЦБД які виникають при завантаженні файлів;
 • модуль “журнал транзакцій” – забезпечує перегляд усіх транзакцій які зберігаються в ЦБД;
 • модуль “журнал файлів” – забезпечує перегляд інформації про файли завантажені в ЦБД;
 • модуль “карти” – забезпечує перегляд та корегування інформації про транспортні та службові БК;
 • модуль “конструктор звітів” – забезпечує створення звітів будь якої складності;
 • модуль “пільги” – забезпечує перегляд та корегування інформації про пільги та їх групування;
 • модуль “звіти” – забезпечує формування створених звітів в ЦБД;
 • модуль “редактор даних” – забезпечує корегування та усунення помилок які виникли в наслідок зчитування файлів з первинними даними з валідаторів;
 • модуль “структура” – забезпечує перегляд структури ЦБД в ієрархії <регіон – підприємство – підрозділ — термінал> , надання інформації про елементи цієї структури, а також додавання елементів, їх корегування та видалення;
 • модуль “адміністрування” – забезпечує керування програмним забезпеченням ЦБД.
 • інтуїтивно зрозумілий для користувача інтерфейс;
 • високий рівень безпеки від зовнішніх впливів, завдяки розмежуванню прав доступу до системи та шифруванню даних;
 • фіксування та документування усіх дій користувачів з різними рівнями доступу;
 • систему інформування користувачів у разі змін або відмов системи.
 • ведення чіткого обліку наданих транспортних послуг;
 • створення гнучкої системи тарифікації за допомогою програмування БК різного типу наприклад: абонементські проїзні, електронний гаманець тощо;

Пункти продажу та поповнення БК забезпечують:

 •  продаж та поповнення різних типів БК;
 • чіткий облік проданих БК;
 • чіткий облік коштів за продаж та поповнення БК;
 • високий рівень безпеки доступу до терміналу з продажу та поповнень БК;
 • віддалений зв’язок з ЦБД з передачею даних про продані БК, та поповнення БК.

ЦБД забезпечує:

 

 • цілодобове функціонування бази даних системи;
 • фіксація усіх подій системи:
 • створення БК;
 • продаж та поповнення БК;
 • оплата проїзду;
 • відкриття/закриття зміни;
 • синхронізація з терміналами (валідаторами);
 • використання службових БК;
 • вихід з ладу складових системи;
 • будь-яких дій користувачів.
 • зберігання усієї інформації, що надходить з різних складових системи;
 • створення, формування різноманітної фінансової, статистичної та технологічної звітності з можливістю адаптації форми звітів під потреби підприємства;
 • створення гнучкої системи тарифікації та програмування БК різного типу наприклад: абонементські проїзні, електронний гаманець тощо;
 • ведення щоденного чіткого обліку наданих транспортних послуг пасажирам;
 • ведення обліку усіх форм платіжних засобів в межах системи;
 • ведення обліку втрачених, недійсних, вилучених, заблокованих платіжних засобів та обладнання в межах системи;
 • створення та облік БК;
 • ведення обліку усіх пристроїв системи: валідатори, термінали продажу та поповнень БК тощо;
 • систему аналізу використання усіх платіжних засобів в межах системи (поповнення, оплата проїзду тощо), з метою виявлення будь-яких шахрайських дій та недійсних платіжних засобів та подальшою забороною їх використання введенням “Стоп-листів”;
 • систему безпеки, для аналізу виявлення та запобігання фальсифікації, підробки або видалення інформації в межах системи;
 • підтримку системи єдиного часу;
 • збір, зберігання і аналіз даних про технічний стан пристроїв системи;
 • систему аналізу поточного стану обладнання, для виявлення необхідності проведення регламентних робіт по відновленню належного технічного стану обладнання в межах системи;
 • адміністрування системи:
 • керування ресурсами системи;
 • керування користувачами та рівнями доступу системи;
 • керування пристроями системи;
 • керування платіжними засобами системи;
 • керування базою даних маршрутів, випусків та розкладів руху в рамках системи;

Програмне забезпечення автоматизованої системи оплати проїзду забезпечує:

 • підтримку “клієнт-серверної” технології роботи з даними;
 • різні рівні доступу до різних ресурсів та даних системи;
 • резервування, архівування, та захист інформації.

Програмне забезпечення автоматизованої системи оплати проїзду виконане у вигляді окремих модулів системи, незалежних один від одного, що в свою чергу забезпечує незалежність різних елементів та ресурсів системи одне від одного.

Оновлення програмного забезпечення системи проводиться поетапно, з інформуванням та навчанням користувачів. Усі зміни та версії оновлень можна відслідковувати у спеціальному документі.

Програмне забезпечення АСОП та ОП може співпрацювати з системами супутникового контролю за громадським транспортом та 1С: Бухгалтерією.